Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obnovljivi viri energije

Med obnovljive vire štejemo: sončno energijo, biomaso, vetrno energijo, energijo tekoče vode in geotermalno energijo.

Zelo veliko sončne energije je nakopičene v biomasi, predvsem v lesni biomasi. Z rastjo rastlin se biomasa ves čas obnavlja, zato je obnovljiv vir energije.
Na posnetku lahko spremljaš, kako se biomasa uporablja za pretvorbo v novo obliko energije — toplotno energijo.

Katere oblike biomase na posnetku so bile uporabljene za pridobivanje toplotne energije?

Dobro je vedeti 

Lesna biomasa mora biti pred uporabo dobro osušena, med kurjenjem pa mora v peč dotekati dovolj svežega zraka. Če je za gorenje na razpolago zadostna količina kisika, je gorenje popolno. To pomeni, da bodo med gorenjem nastajal le ogljikov dioksid in vodna para. Želimo si, da med gorenjem ne nastajajo saje.

Med biomaso prištevamo tudi vse organske snovi, ki jih lahko uporabljamo za proizvodnjo energije v bioplinarnah. Bioplin je produkt razkroja organskih snovi, ki poteka s pomočjo bakterij, brez prisotnosti kisika (anaerobno vrenje).

Preproste bioplinarne gradijo tudi v zelo revnih in odročnih delih sveta. Greznica je kar mala bioplinarna.

Bioplin je eden od virov energije, ki se lahko uporablja kot pogonsko gorivo prevoznih sredstev, za plinske štedilnike, za pridobivanje toplotne energije ...   

<NAZAJ
>NAPREJ59/250