Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

S tehnološkim razvojem, industrializacijo in porastom števila prebivalstva se je poraba različnih virov energije zelo povečala. Uporabljamo obnovljive in neobnovljive vire energije.
Obnovljivi viri energije se lahko neomejeno izkoriščajo. Mednje štejemo: sončno energijo, biomaso, vetrno energijo, energijo tekoče vode in geotermalno energijo

 Lesna biomasa  Veter poganja jadrnico  Tekoča voda omogoča gibanje

 

Sonce je naš osnovni vir energije, ki oddaja energijo v obliki svetlobe in toplote. Svetloba se v procesu fotosinteze pretvarja v biomaso, s kolektorji jo pretvarjamo v toploto vode, s sončnimi celicami pa v električno energijo. Toplota, ki jo oddaja Sonce, segreva ozračje in s tem omogoča nastanek vetrov ter kroženje vode.

 

Geotermalna energija je nastala z nastankom Zemlje. Vroča sredica Zemlje oddaja toploto podtalnici. 

   Geotermalna elektrarna

Fosilna goriva: premog, nafta in zemeljski plin, so neobnovljivi viri energije, saj ljudje mnogo hitreje porabljamo zaloge fosilnih goriv, kot le-te nastajajo. Proces nastajanja fosilnih goriv traja več milijonov let. 

   Naftno črpališče

Uporaba fosilnih goriv vse bolj onesnažuje naše okolje, zato jih v zadnjem času vse pogosteje nadomeščamo z drugimi, bolj čistimi, naravnimi viri energije. 

Tehnološki razvoj nam omogoča vedno večje koriščenje obnovljivih virov energije, s čimer varujemo naše okolje in zadostimo porabo po energiji.

<NAZAJ
>NAPREJ62/250