Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obnovljivi vir energije je tudi vetrna energija, saj se veter nenehno obnavlja. Spomni se, zakaj nastanejo vetrovi, in ustrezno dopolni spodnje besedilo.

Sonce (Sonce, veter) segreva ozračje. Ker se ozračje na različnih mestih različno segreje, nastajajo v ozračju tlačne razlike. Te povzročajo premik zračnih mas z mesta višjega (nižjega, višjega) zračnega tlaka na mesto z nižjim (nižjim, višjim) zračnim tlakom. Premikanje zračnih  mas imenujemo veter (veter, padavine).

Energijo vetra so ljudje izrabljali že od nekdaj. V albumu slik je predstavljenih nekaj načinov izkoriščanja vetrne energije.

Spoznali smo, da Sonce omogoča tudi kroženje vode v naravi. Energijo, ki jo tekoča voda odda med stekanjem iz višje ležečih predelov v nižje, lahko s pridom izkoriščamo. Vodni tok lahko izkoristimo za prenos tovora po rekah. Po rekah se lahko prevažajo tudi ljudje. Vodni tok lahko poganja mlinska kolesa in turbine v hidroelektrarnah.

Med obnovljive vire uvrščamo tudi energijo valov in morskih tokov, saj valovi in morski tokovi nenehno nastajajo.

Na posnetku si lahko ogledaš pretvarjanje energije morskih tokov v električno energijo. Morski tok poganja turbine, ki z vrtenjem proizvajajo električno energijo.

Med obnovljive vire energije štejemo tudi geotermalno energijo, ki je nastala z nastankom Zemlje. Toploto zemlje lahko izkoriščamo z zajetjem tople vode za toplice ali toplotne črpalke. Paro iz parnih vrelcev vode pa lahko izkoriščamo tudi za pogon turbin v geotermalnih elektrarnah.

Največ geotermalne energije izkoriščajo na Islandiji, kjer so številni izviri vroče vode—gejzirji.

<NAZAJ
>NAPREJ60/250