Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Neobnovljivi viri energije

S pretvarjanjem sončne energije v druge oblike so nastala tudi fosilna goriva: premog, nafta in zemeljski plin. Ti energijski viri so nastali iz biomase pod površjem Zemlje. Proces je potekal milijone let, brez prisotnosti kisika, pod visokim tlakom in ob visokih temperaturah.

 Dnevni kop premoga
 Črpališča nafte

Večina energijskih virov, ki jih izrabljamo, so fosilna goriva.

Različni energijski viri imajo različne energijske vrednosti.

Razišči energijske vrednosti obnovljivih in neobnovljivih virov energije, ki jih uporabljamo za pridobivanje toplotne energije (ogrevanje).

V Sloveniji smo doslej v povprečju porabili več kot polovico energije, pridobljene iz fosilnih goriv. Na spodnjem diagramu je predstavljeno povprečje skupne rabe različnih energijskih virov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih.

Zaradi vse večjega zavedanja ljudi, da moramo ohraniti zdravo življenjsko okolje, vse bolj varčujemo z energijo, hkrati pa fosilna goriva nadomeščamo z drugimi, bolj čistimi naravnimi viri energije

Izkoriščanje fosilnih goriv se je po vsem svetu v preteklih letih zelo povečalo in zmanjšalo naravne zaloge. Njihove uporaba pa je  v ozračje sprostila ogromne količine strupenih plinov. Evropske države so si zadale nalogo zmanjšati porabo fosilnih goriv, tako kot večina drugih držav sveta, ki so skupaj podpisale Kjotski protokol.

<NAZAJ
>NAPREJ61/250