Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Energija se sprošča v celičnih organelih – mitohondrijih

Reakcije celičnega dihanja, v katerih se iz hranilnih snovi ob prisotnosti kisika sproščajo energija, ogljikov dioksid in voda, potekajo v celičnih organelih, imenovanih mitohondriji. Mitohondriji so tako v živalskih, kot tudi rastlinskih celicah. Čeprav se rastline po zunanjem videzu močno razlikujejo od živali, v njihovih celicah prav tako poteka celično dihanje.

Preberite besedilo in vstavite manjkajoče besede.

Proces, pri katerem poteka izmenjava dihalnih plinov med organizmom in okoljem, se imenuje pljučno dihanje . Proces, za katerega je bistveno sproščanje energije, se imenuje celično dihanje .

Celično dihanje in dihanje se razlikujeta

O celičnem dihanju govorimo, kadar se iz hranilnih snovi s pomočjo kisika v celicah sprošča energija. O pljučnem dihanju pa govorimo takrat, kadar gre za izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida med organizmom in okoljem.

<NAZAJ
>NAPREJ107/250