Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Olesenelo steblo

Steblo pri nekaterih rastlinah, pri drevesih in grmih, oleseni. Olesenelo steblo dreves imenujemo deblo, olesenele stranske poganjke pa veje. Olesenela stebla opravljajo enako nalogo, kot neolesenela stebla. Kadar se steblo razraste pri koreninah pravimo, da je to grm, če pa se razraste višje nad tlemi, je to drevo.

Kaj prikazujejo zgornje slike? V okvirček vpiši ustrezno številko.

2 - zel
1 - grm
3 - drevo

Kateri izmed naštetih skupin rastlin imata olesenelo steblo?

Zunanjo plast debla imenujemo lubje. Sestoji iz zunanjega in notranjega dela. Zunanji del lubja so odmrle celice, ki varujejo drevo pred izhlapevanjem vode, zajedavci in objedanjem. Notranji del lubja predstavljajo žive celice, po katerih potujejo organske snovi.
Osrednji del debla imenujemo les. V zunanjem delu lesa se pretaka voda in v njej raztopljene mineralne snovi. V notranjem delu lesa, zlasti starejših dreves, se kopičijo zaščitne snovi, ki varujejo drevo pred škodljivim delovanjem organizmov. Na prečno prerezanem deblu se razločno vidijo črte in med njimi ležeči kolobarji. Črte imenujemo letnice, kolobarje pa branike. Iz branike je razvidno, koliko je zraslo drevo v debelino v času enega leta.

S štetjem letnic na panju ali na prerezanem deblu oceni starost drevesa.

<NAZAJ
>NAPREJ132/250