Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Znanstveno poimenovanje vrst

Živa bitja pripadamo različnim vrstam. Pripadniki iste vrste so si med seboj sorodni in imajo veliko značilnosti, po katerih se razlikujejo od pripadnikov drugih vrst. Vrste, ki so med seboj sorodne in so si običajno tudi podobne, združujemo v rod.

Pripadniki iste vrste se med seboj lahko uspešno razmnožujejo in imajo plodne potomce, ne morejo pa se uspešno razmnoževati s pripadniki drugih vrst.


Znanstvena imena

Imena vrst so običajno sestavljena iz dveh besed, na primer: poljski zajec, potočna postrv, navadni kostanj, travniška kadulja ipd. Vse vrste organizmov imajo poleg imena v domačem jeziku tudi znanstveno ime v latinščini. Znanstveno ime neke vrste je enako po vsem svetu in je zmeraj sestavljeno iz dveh besed.

Ajda je rastlina iz družine dresnovk in jo uvrščamo med žita. Znanstveno ime navadne ajde je Fagopyrum esculentum

V okvirček vpiši ime rodu: Fagopyrum
V okvirček vpiši ime vrste: esculentum
<NAZAJ
>NAPREJ176/250