Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Živa bitja zaradi lažje preglednosti razvrščamo v biološki sistem.
Biološki sistemi so lahko umetni ali znanstveni.

Kriterij za razvrščanje v znanstveni sistem je sorodnost na osnovi dednega zapisa.

Kateri so nekateri izmed kriterijev za razvrščanje v umetni sistem?
Označi tri pravilne odgovore.

Osnovna sistematska enota je vrsta.

Vsaka vrsta ima znanstveno ime.
Znanstveno ime sestoji iz dveh imen: rodovnega in pridevnika, ki opisuje vrsto.
Znanstvena imena zapisujemo z ležečo pisavo, rodovno ime zmeraj z veliko začetnico.

Sorodne vrste združujemo v rod,
rodove v družino,
družine v red,
redove v razred,
razrede v deblo,
debla v kraljestvo,
(v novejšem času se uporablja tudi izraz domena, ki združuje več kraljestev).

Ustrezno razvrsti sistematske kategorije. Ob pravilni razvrstitvi se prikaže napis 'Pravilno.'.

<NAZAJ
>NAPREJ180/250