Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvrščanje vrst v sistematske kategorije

Tudi če vsa živa bitja ustrezno znanstveno poimenujemo, dobimo nepregledno množico vrst. Zato vrste na podlagi kriterijev razvrščamo v biološki sistem, ki ima ustrezne skupine oz. sistematske kategorije. Osnovna sistematska kategorija je vrsta. Vse vrste rastlin uvrščamo v kraljestvo rastlin.

Umetni in znanstveni biološki sistem

Glede na uporabljene kriterije je biološki sistem lahko umetni ali znanstveni.

Pri umetnem sistemu so kriteriji za razvrščanje lahko poljubni: barva, velikost, oblika ...

Pri znanstvenem sistemu je najpomembnejši kriterij sorodnost.

V preteklosti so organizme razvrščali predvsem na podlagi podobnosti, danes pa je vse bolj v ospredju razvrščanje na podlagi sorodnosti, ki temelji na raziskavah dednega zapisa.

Zakaj je sorodnost najpomembnejši kriterij za razvrščanje?

Vse danes živeče vrste so se razvile iz prej živečih vrst. Vrste imajo torej skupnega prednika in so si torej bolj ali manj sorodne. Bolj kot so si vrste sorodne, v nižjo sistematsko kategorijo so uvrščene. Npr. vrste znotraj družine trav so si med seboj bolj podobne, kot so podobne vrstam družine lilijevk, čeprav obe družini uvrščamo v razred enokaličnic.

<NAZAJ
>NAPREJ177/250