Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvrščanje na podlagi določevalnih ključev

Kadar želimo ugotoviti, katere vrste je rastlina, moramo običajno uporabiti določevalni ključ. Določevalni ključi so lahko slikovni ali strokovni.

Slikovni določevalni ključi so uporabniku prijaznejši in so primerni predvsem za določanje višjih sistematskih kategorij.


Primer slikovnega določevalnega ključa (Alpske rastline, Radovljica: Didakta, 2002: 92-93).

Strokovni določevalni ključi nas z opisi vodijo tako, da rastlino najprej uvrstimo v večjo sistematsko kategorijo (npr. deblo, razred), nato pa na podlagi podrobnih opisov določimo red, družino, rod in nato vrsto rastline. Strokovni določevalni ključi se imenujejo tudi dihotomni (dvovejnati) ključi, saj ima določevalec pri določanju nekega organizma, npr. rastline, na voljo vedno dve možnosti. Določevalec mora izbrati tisto, ki najbolj ustreza opisu živali ali rastline, ki jo določa.

Kadar rastlino določamo oz. razvrščamo v sistem, je zelo pomembno, da ima rastlina razvita cvet in plod, sicer je določanje manj zanesljivo.


 Mala flora Slovenije je eden najboljših strokovnih ključev za določanje praprotnic in semenk v Sloveniji.

V okolici svojega doma naberi nekaj travniških rastlin, ki imajo razvite liste, stebla in korenine ter cvetove in plodove. V šolski knjižnici si izposodi nekaj slikovnih in kak strokovni določevalni ključ. Nabrane rastline poskusi določiti vsaj do družine.

Pojdi v šolsko knjižnico in si izposodi slikovni ključ za določanje dreves. Pojdi na sprehod v bližnji gozd ter poskusi določiti, katere vrste dreves so v tem gozdu.

Oglej si obliko listov posameznih rastlin in jo opiši (enostavni, sestavljeni ali deljeni). Opiši listni rob (gladek, nazobčan itd.), ugotovi, kakšna je razporeditev žil (žile so vzporedne, žile so mrežasto razporejene).

Vzemi nekaj listov s seboj domov in poskusi določiti vrsto rastlin na podlagi spletnih interaktivnih ključev (npr.: www.siit.eu).

<NAZAJ
>NAPREJ178/250