Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Energija, potrebna za izdelavo hranilnih snovi, izvira od Sonca

Sončna energija je glavni vir energije za živa bitja. Rastline so sposobne sončno energijo pretvoriti in s fotosintezo izgraditi hranilne snovi za svoje delovanje, rast, razvoj in razmnoževanje. Rastline torej s sončno energijo, vodo, ogljikovim dioksidom in mineralnimi (anorganskimi) snovmi v kloroplastih v procesu, imenovanem fotosinteza, izdelujejo hranilne (organske) snovi. Stranski produkt fotosinteze je kisik. Del kisika porabijo za celično dihanje rastline same, drugi del pa za celično dihanje potrošijo druga živa bitja. Del energije, ki jo rastline uporabijo za gradnjo telesa, predstavlja vir energije za rastlinojedce. Pri nas so rastline, ki so najpomembnejše za izdelavo hranilnih snovi, drevesa oz. gozdovi.

Dobro si oglej zemljevid in ugotovi, kje v Sloveniji so gozdovi, ki imajo največ lesa na hektar. 

V Sloveniji približno $57$ % površja poraščajo gozdovi. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije imamo v Sloveniji $337.816.717$ kubičnih metrov lesa oziroma $285$ kubičnih metrov lesa na hektar. Na območju, velikem en hektar (to je površina, ki ustreza približno dvema nogometnima igriščema), v gozdu vsako leto povprečno priraste $7$ kubičnih metrov lesa. Torej če k povprečnim $286$ kubičnim metrom lesa na hektar vsako leto priraste $7$ kubičnih metrov lesa, lahko izračunamo, da se količina lesa poveča za $2,5$ %.

Izračunaj, koliko kilogramov lesa priraste vsako leto na hektar, če veš, da ima kubični meter lesa $400$ kg.

V prejšnjih dejavnostih si ugotovil, da so drevesa prevladujoče rastline v Sloveniji.
Kaj meniš, kako bi bilo najbolje vzdrževati gozdove, da bi ohranili njihov prirast in visoko sposobnost proizvodnje kisika, obenem pa zagotovili vire in surovine, ki jih potrebuje človek?
Pomagaj si s podatki iz prejšnjih dejavnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ214/250