Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pretok energije in kroženje snovi

Vsi organizmi potrebujejo hrano in večina organizmov potrebuje tudi kisik.

Ugotovi, katera barva puščic v animaciji prikazuje pretok energije in katera barva puščic kroženje snovi.

Rdeča barva prikazuje prenos energije .
Modra barva prikazuje kroženje snovi .

Opazuj živa bitja v svoji okolici in ugotovi, kakšna je njihova vloga; ali so proizvajalci, potrošniki ali razkrojevalci.

Prehranjevalna veriga in prehranjevalni splet

Prehranjevalna veriga ponazarja smer pretoka energije, ki se shranjuje in prenaša od enega organizma do drugega. Prehranjevalna veriga je močno poenostavljen prikaz pretoka energije, saj se le redke živalske vrste prehranjujejo izključno z eno vrsto rastlin ali živali.

Večina živali se hrani z različnimi organizmi, tako da se prehranjevalne verige povežejo v prehranjevalni splet. V vsakem življenjskem prostoru je veliko različnih prehranjevalnih verig, ki se med seboj prepletajo v zapleten prehranjevalni splet. Prepletajo se zato, ker se živali prehranjujejo z različno hrano in se pojavljajo v verigah na različnih mestih.

<NAZAJ
>NAPREJ216/250