Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Proizvajalci, potrošniki in razkrojevalci

Ker rastline v procesu fotosinteze ustvarjajo hranilne snovi, pravimo, da so temelj prehranjevalnega spleta. Ker si rastline same izdelajo hranilne snovi, jih imenujemo proizvajalci.


Rastline so proizvajalci.

Živali si same ne izdelujejo hranilnih snovi, temveč se hranijo z rastlinami ali drugimi živalmi, torej trošijo že izdelane hranilne snovi, zato jih imenujemo potrošniki. Potrošniki ne morejo preživeti brez proizvajalcev. Potrošniki, ki se prehranjujejo s hrano rastlinskega izvora, so rastlinojedci. Potrošnike, ki se prehranjujejo samo z drugimi potrošniki, imenujemo mesojedci. Potrošnike, ki se prehranjujejo s proizvajalci in drugimi potrošniki, pa imenujemo vsejedci.

  

               Primer rastlinojedcev: žirafe in gazele                                 Primer mesojedcev: levi              

Vsi organizmi enkrat poginejo. Z ostanki odmrlih živih bitij se prehranjujejo razkrojevalci, ki organske snovi pretvarjajo v mineralne snovi. Razkrojevalci so v bistvu tudi potrošniki, saj ravno tako trošijo hranilne snovi, a se od drugih potrošnikov razlikujejo po tem, da organske snovi pretvarjajo v mineralne. S tem, ko organske snovi pretvorijo v mineralne snovi, naredijo snovi dostopne rastlinam. Rastline namreč za normalen razvoj, rast in razmnoževanje potrebujejo tudi mineralne snovi. Najpomembnejši razkrojevalci so bakterije in glive. Tako je krog kroženja snovi v naravi sklenjen.

  
                           Primer razkrojevalcev: glive                            Primer razkrojevalcev: deževniki

 

<NAZAJ
>NAPREJ215/250