Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sončna energija je glavni vir energije za živa bitja.

Rastlinam pravimo proizvajalci, ker si same izdelajo hrano. Rastline s fotosintezo, poleg izdelave hranilnih snovi, sproščajo tudi kisik, ki ga delno pri dihanju porabijo same, delno pa ga trošijo tudi potrošniki in razkrojevalci.

Rastlinojedcem, vsejedcem in mesojedcem pravimo potrošniki, ker se prehranjujejo s hrano rastlinskega in/ali živalskega izvora.

Razkrojevalci so posebna oblika potrošnikov, ki se od rastlinojedcev, mesojedcev in vsejedcev razlikujejo po tem, da razkrojijo hranilne (organske) snovi v mineralne (anorganske).

Mineralne snovi so nujno potrebne za normalno rast rastlin.

Pretok energije ponazarja prehranjevalna veriga/prehranjevalni splet, ki je močno poenostavljen prikaz odnosov med organizmi.

Organski odpadki in kroženje snovi

Razmisli, zakaj v mestih zbiramo organske odpadke v zabojnikih, na vasi pa jih odlagamo na kompostni kup. Kaj se z njimi zgodi?

Oglej si shemo, ki prikazuje prehranjevalni splet in prehranjevalne verige.

 

 

Vpiši manjkajoče besede.

Celotna shema prikazuje prehranjevalni splet .
Modro in rdeče obarvani deli sheme prikazujejo dve prehranjevalni verigi .
<NAZAJ
>NAPREJ217/250