Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali tudi rastline zbolijo?

Tako kot ljudje ali živali, lahko zbolijo tudi rastline. Povzročitelji bolezni so del žive narave. V naravi so razmerja med rastlino in povzročiteljem bolezni uravnotežena in običajno ni opazne škode. Pri gojenju rastlin, kakor ga je uvedel človek, z velikimi njivskimi površinami, zasejanimi z eno ali le nekaj vrstami rastlin, pa so se pogoji za razvoj bolezni močno izboljšali, zato le-te občutno zmanjšujejo količino pridelka in njegovo kakovost.

Najpomembnejši povzročitelji bolezni so bakterije, glive in virusi.
 

Skupine povzročiteljev bolezni

Nekaj primerov bolezni rastlin

Kako zelo resno lahko bolezni rastlin vplivajo tudi na ljudi, lahko vidimo na primeru krompirjeve kuge, ki jo povzroča gliva (Phytophthora infestans). Bolezen je nastopila sredi $19.$ stoletja. Zaradi krompirjeve kuge je propadla približno polovica pridelka krompirja, posledici česar sta bili lakota in smrt približno enega milijona Ircev, en milijon Ircev pa se je izselil iz Irske. Število prebivalstva je tako le v nekaj letih upadlo za $25\,\%$.

Peronospora je bolezen vinske trte, ki jo povzroča gliva Plasmopara viticola. Ob koncu $19.$ stoletja je bila na Slovenskem zaradi peronospore skoraj polovica vinogradov opuščenih. Bolezen obstaja še danes, a jo vinogradniki uspešno zatirajo s škropljenjem s kemičnimi sredstvi.

Kaj meniš, kateri potomci rastlin so bolj ranljivi za bolezni?

<NAZAJ
>NAPREJ208/250