Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rastline lahko z glivami in bakterijami živijo v sožitju

Zmeraj pa bakterije ne povzročajo bolezni, temveč so celo koristne. V teh primerih imajo korist tako gostitelj (človek, žival, rastlina) kot glive oziroma bakterije, čemur pravimo sožitje ali simbioza.

Eden najbolj znanih takih primerov je sožitje dreves in gliv. Številne vrste gliv, ki jih nabiramo v poletnih in jesenskih mesecih, živijo v sožitju z drevesi. Nabiramo samo nadzemne dele, najpomembnejši del glive pa je skrit našim očem. Pod površjem je namreč preplet nitkam podobnih hif, ki so povezane s koreninami dreves in si izmenjujejo snovi: drevo daje glivi sladkor, gliva drevesu dodatno vodo in minerale.

Številne vrste gliv živijo v sožitju z drevesi, tudi naša najbolj znana 'goba' – jurček.
Hife se razraščajo v tleh.

Gomoljčki na koreninah metuljnice, v katerih je na milijone bakterij, ki privzemajo dušik iz zraka.
Metuljnice (npr. detelja, soja in fižol) in bakterije (Rhizobium) živijo v sožitju. Metuljnice same ne morejo privzemati dušika iz zraka, temveč ga bakterije, ki živijo v gomoljčkih na koreninah rastline. Rastlina v zameno za dušik bakterije oskrbuje z organskimi snovmi.


Lišaji uspevajo tudi na deblih dreves.
Zelo poseben primer sožitja so lišaji, ki so v bistvu preplet gliv in enoceličnih alg. Gliva gradi večji del lišaja in skrbi, da lišaj dobi vodo in mineralne snovi ter daje obliko steljki, medtem ko alga s fotosintezo izdeluje organske snovi zase in za glivo.

<NAZAJ
>NAPREJ210/250