Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Tudi rastline lahko zbolijo. Najpomembnejši povzročitelji bolezni rastlin so bakterije, glive in virusi.

Potomci nespolnega razmnoževanja so bolj ranljivi za bolezni v primerjavi s potomci spolnega razmnoževanja, ker imajo povsem enake lastnosti in bolezen na vse deluje enako.

Potomci spolnega razmnoževanja imajo različne lastnosti, zaradi česar obstaja večja verjetnost, da so nekateri med njimi odporni proti bolezni.

Kljub temu da so nekatere bakterije in glive povzročitelji bolezni, pa nekatere bakterije in glive živijo v sožitju z rastlinami.

Sožitje dreves in gliv imenujemo mikoriza.

Rastline iz skupine metuljnic živijo v sožitju z bakterijami (Rhizobium sp.) in so zato sposobne sprejemati nekatere mineralne snovi (dušik) iz zraka, česar velika večina rastlin ni sposobna.

Lišaji so v simbiozi živeč preplet gliv in alg.

Poleg navedenih povzročiteljev bolezni lahko rastline zbolijo oz. vidimo znake nenormalne rasti tudi zaradi pomanjkanja nekaterih kemijskih elementov v tleh. Oglej si preglednico, v kateri so navedeni znaki, ki kažejo na pomanjkanje nekega elementa.

<NAZAJ
>NAPREJ211/250