Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zaščita in ukrepi

Kadar delamo s kemikalijami v šoli, se moramo primerno zaščititi, saj je večina kemikalij, s katerimi delamo, nevarnih. Za zaščito telesa uporabljamo zaščitni plašč, za zaščito rok uporabljamo zaščitne rokavice, za zaščito oči pa očala.
 Plašč Rokavice  Maska  Očala

 

Strupene snovi lahko vstopajo v našo telo skozi dihala, ki jih lahko zaščitimo z raznimi maskami. Eksperimente pa lahko izvajamo v digestoriju. To je posebna omara, v kateri lahko delamo eksperimente skozi odprtino v stekleni steni. Ventilator pa nevarne snovi odstranjuje v zunanji zrak in tako preprečuje, da bi se snovi širile v prostor učilnice. 

 

Digestorij

Kako ravnamo z embalažo in z ostanki snovi, ki imajo oznako okolju nevarno?

Zaščitna oprema in pravilno ravnanje s kemikalijami preprečujeta nesreče in poškodbe. Odstranjevalec barv vsebuje nevarno kemikalijo metanol in je označen z dvema oznakama za nevarnost.

 

Kateri ukrepi pri delu z odstranjevalcem barv so pravilni?

<NAZAJ
>NAPREJ19/250