Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poveži ustrezni piktogram z ustreznim opisom nevarnosti.

     Eksplozivno
     Oksidativno
       Vnetljivo
Nevarno za okolje
Akutna strupenost
Preveri
2.

Ali drži, da izdelkov, ki so označeni s prikazanim piktogramom, ne smemo nikoli shranjevati v bližini toplotnega vira (štedilnika, sveč, vžigalnika, cigaret itd.)?

Drži. Ne drži.
3.

Med nevarne snovi uvrščamo snovi, ki imajo nevarne fizikalno-kemijske lastnosti, snovi, ki so nevarne okolju, in snovi, ki so nevarne za zdravje. Naslednje piktograme povežite z vrsto nevarnosti.

fizikalno-kemijske lastnosti
nevarne za zdravje
nevarne za okolje
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ21/250