Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Nevarna snov je tista, ki ima nevarne fizikalne in kemijske lastnosti, nevarne lastnosti za okolje, nevarne lastnosti za zdravje.

Nevarne snovi so označene s piktogrami.

 

Stari simboli:
   vnetljivo  zdravju škodljivo
 eksplozivno  oksidativno
 

 

 

 

   strupeno  jedko  okolju nevarno
 
Novi simboli:
   vnetljivo  akutna nevarnost
 eksplozivno  oksidativno
 
   akutna strupenost
jedko
 okolju nevarno
 plin pod tlakom

Nov piktogram, ki ga ne najdemo med starimi simboli, označuje vsebnost nevarnih snovi:
- za vdihavanje,
- ki vplivajo na sposobnost razmnoževanja,
- ki povzročajo raka,
- ki povzročajo dedne spremembe (mutagene snovi).

Ob piktogramu najdemo zapisane naslednje stavke:
- Stavke o nevarnosti, na primer:
   - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.
   - Lahko je jedko za kovine.
   - Smrtno v stiku s kožo itd.

- Previdnostne stavke − preprečevanje, na primer:
   - Hraniti zunaj dosega otrok.
   - Zaščititi pred vlago.
   - Hraniti na hladnem itd.

- Previdnostne stavke − odziv, na primer:
   - S krtačo odstraniti razsute delce s kože.
   - Kožo izprati z vodo/prho.
   - Izprati usta itd.

<NAZAJ
>NAPREJ20/250