Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Odgovori

Večina vode na Zemlji, to je 70 %, je sladke vode.

Drži. Ne drži.

Na Zemlji je 70 % vode in 30 % kopnega.

Drži. Ne drži.

Večina sladke vode se nahaja v trdnem stanju.

Drži. Ne drži.

Na Zemlji je najmanj čiste, pitne vode.

Drži. Ne drži.

Voda preide v plinasto stanje s segrevanjem.

Drži. Ne drži.

Voda izhlapeva v vseh letnih časih.

Drži. Ne drži.

Z ohlajanjem iz vodnih hlapov nastanejo vodne kapljice.

Drži. Ne drži.

Prehod vode iz tekočega v trdno stanje imenujemo tudi zamrzovanje.

Drži. Ne drži.
2.

Katero mesto se ti zdi najprimernejše za postavitev črpališča ali zbiralnika pitne vode?

3.

Spodnje odstavke oštevilči s števili od 1 do 5.

2 Voda pronica skozi prepustno plast prsti globlje v tla. Med pronicanjem skozi plasti se voda prečisti.

1 Ob močnem deževju postane prst namočena. Del vode odteka skozi prst.

5 Vodo iz izvira najdemo v potoku ali jo zajezimo in hranimo kot pitno vodo.  

4 Kjer je rob neprepustne plasti blizu površja, voda priteče na plan. Ta del imenujemo izvir.

3 Voda se zbira nad neprepustno plastjo prsti. Zbrano vodo imenujemo podtalnica. 

<NAZAJ
>NAPREJ155/291