Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prejemanje in oddajanje toplote

Ko stopimo iz toplega prostora na mraz, oddajamo toploto okolici. Tudi kadar plavamo v morju ali držimo mrzlo kepo v dlani, oddajamo toploto okolici.  

Opazuj dogajanje na posnetku. 

 

V toplo sobo smo prinesli kepo snega. Odložili smo jo na mizo. Sneg se je začel taliti, ker je prehajala toplota iz zraka in mize na sneg.

Toplota prehaja s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo.

Iz vroče juhe prehaja toplota na žlico, ki je hladnejša od juhe. Temperatura juhe se znižuje, temperatura žlice pa se zvišuje.

Na sliki označi telo, ki oddaja toploto in telo, ki toploto prejema.

 

Vstavi besedo zvišuje ali znižuje.

Ko telo prejema toploto, se mu temperatura zvišuje , ko telo oddaja toploto, se mu temperatura znižuje .
<NAZAJ
>NAPREJ84/291