Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preperevanje kamnin

Nastajanje prsti je dolgotrajen proces. Predvidevajo, da v 1000 letih nastane le 3 cm debela plast.

Za nastajanje prsti je pomemben humus in tudi kamnine. Humus nastane z razkrajanjem odmrlih delov rastlin in živali. Kamnine na površju Zemlje razpadajo na manjše delce. Ta proces imenujemo preperevanje.

Ko se večji in manjši delčki kamnin zmešajo s humusom, nastane prst. 

V razpokah kamnin ob dežju ostane voda. Če je ponoči hladno, ta voda zmrzne. Nastali led ima večjo prostornino kot ujeta voda in pritiska na kamnino. To se dogaja nekaj časa in kamnina prične razpadati na manjše koščke.

Sonce čez dan segreje kamnino in kamnina se nekoliko razširi. Ponoči se ohladi in skrči. Te vsakodnevne spremembe povzročijo, da kamnina čez nekaj časa razpade na manjše koščke.

Lišaji, mahovi, glive in bakterije lahko živijo v zelo skromnih razmerah. Njihov življenjski prostor so pogosto kamnine. Iz drobcev kamnin in njihovih odmrlih delov v drobnih razpokah nastane prst. Majhno seme rastline zaide v razpoko in vzklije. Korenine prodirajo v razpoko in povzročijo preperevanje.

Fotografija prikazuje, kako so korenine dobile prostor v razpokah.

Kompost

Organske (biološke) odpadke odlagamo na kompost ali v zabojnik, ki je temu namenjen. Tu razkrajanje poteka vidno in pospešeno. Tako v naravi nastaja humus, vendar počasneje.

Kompostnik je zabojnik, ki ima letvice pri ograji nekoliko narazen, da do odpadkov pride zrak da in le-ti ne gnijejo. Je brez dna, da vanj lahko pridejo razkrojevalci. V spodnjem delu poteka proces razkrojevanja, na zgornjem delu pa nalagamo organske odpadke. V letu ali dveh nastane kompost, v katerem je veliko mineralnih snovi za rastline. Uporabljamo ga kot gnojilo za vrt.

<NAZAJ
>NAPREJ34/291