Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Erozija (spiranje), plaz

Rastline ščitijo prst. Korenine marsikdaj segajo do matične kamnine in prst tako pričvrstijo k tlom. Z nadzemnimi deli (listi, veje ...)  ščitijo prst z vrha.

Na pobočju brez rastlin, lahko pride do erozije. To pomeni, da se prst ob padavinah spira v dolino. Ob močnejšem deževju ali neurju je erozija večja.

Erozija je veliko hitrejša kot nastajanje prsti.

Na strmem pobočju je odtekanje vode hitrejše, zato je tudi večje odnašanje prsti. Kjer so polja na pobočju, so ponekod naredili terase. Na polju je erozija manjša, če orjemo v smeri plastnic, kot če orjemo od vrha navzdol.

V vasi Smast pri Kobaridu je bila do leta 1989 edina postaja za merjenje erozije v Sloveniji. Preglednica prikazuje, kolikšna je bila erozija na različnih mestih v enem letu.

Najmanjša erozija je bila v gozdu , največja pa na zorani njivi .

Prst lahko odnaša tudi zelo močan veter, kot je burja v vipavski dolini. Ob morju zaradi stalnih tokov nastanejo navpične stene (pečine ali  klifi).

Ob večdnevnem močnem deževju lahko pride do zemeljskega plazu. Prst se odtrga od matične kamnine in zdrsne proti dolini. S sabo odnaša drevesa, hiše, ceste ... Manjši plaz imenujemo usad.

Do erozije in plazov pogosto pride ob gradnji cest in avtocest. Verjetno si že opazil, da pobočja zaščitijo z mrežo in posadijo grmičevje.

Ko se boš peljal po cesti, opazuj, kako so zaščitena strma pobočja.

<NAZAJ
>NAPREJ35/291