Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Onesnaženi zrak

Zrak je zmes dušika, kisika, ogljikovega dioksida in še nekaterih plinov. V zraku so tudi plini in prašni delci, ki jih v čistem zraku ni. Kadar je vsega preveč, je zrak onesnažen.

Onesnažen zrak škoduje ljudem, živalim in rastlinam. Zastruplja tla, podtalnico in razjeda kamnine.

Zrak onesnažuje predvsem dim, ki se dviguje v ozračje. Nastane lahko ob naravnih nesrečah, kot sta izbruh vulkana in požar.

Za onesnažen zrak smo največkrat odgovorni ljudje. Onesnažujejo ga vsa vozila, ki uporabljajo bencin, nafto in plin. Onesnažuje ga tudi industrija, ki za svoje delovanje uporablja fosilna goriva (nafta, premog). Termoelektrarne za kurjavo uporabljajo predvsem premog. Tudi kmetijstvo za pridobivanje in predelavo hrane uporablja energijo fosilnih goriv.

Kolačnik prikazuje delež onesnaževalcev zraka v Sloveniji.

Zrak je onesnažen s trdnimi delci in plini. Veter in oblaki lahko odnesejo onesnažen zrak zelo daleč od tam, kjer je do onesnaženja prišlo.

Kisli dež

Pri izgorevanju fosilnih goriv nastaja žveplov dioksid. Če je v zraku prevelika količina tega plina, ob padavinah pada kisli dež. Kisli dež poškoduje zelene dele v rastlin. Drevesa se začnejo sušiti.

Zastruplja tudi tla in podtalnico.

Tabela prikazuje onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom 9. junija 2003.

Najbolj čist zrak je bil v Novi Gorici , najbolj onesnažen pa je bil v Zagorju .
<NAZAJ
>NAPREJ66/291