Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane

Za proizvodnjo izdelka se porabljajo naravni viri. Ko izdelek odvržemo, odvržemo naravne vire. Povprečen Slovenec v enem dnevu proizvede približno 1 kg odpadkov. Ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje ima lahko resne okoljske posledice. Največje obremenite okolja v Sloveniji predstavljajo biološko razgradljivi odpadki. V odlagališču se, če so pomešani s komunalnimi odpadki, razkrajajo pod anaerobnimi pogoji, pri tem nastajajo različni strupeni ali eksplozivni plini (metan).

Odlagališča zavzemajo prostor, lahko onesnažujejo zrak, vodo in tla, sežiganje pa lahko povzroči spuščanje nevarnih snovi v zrak. Z recikliranjem se odpadki spremenijo v novo surovino. Tako se zmanjša uporaba virov, spodbuja se ustrezno ravnanje z odpadki, zmanjšajo se škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi ter živali. Pomembno je, da odpadke ločimo že na izvoru, torej tam, kjer nastanejo. S tem prispevamo k njihovi ponovni uporabi. Zato imajo vse slovenske občine t.i. ekološke otoke; namensko označene prostore, kjer stojijo skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov.

V Sloveniji se ločeno zbiranje odpadkov povečuje. Večina slovenskih šol je vključena v projekt Ekošola.

Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane. Tako okolja ne obremenjujemo. Včasih so ljudje porabili vse, kar so proizvedli, danes pa je embalaža pomembna pri reklamiranju in prodaji izdelka. Kupujmo izdelke, ki jih zares potrebujemo, in ki jih lahko popolnoma, do konca uporabimo. Tako ne pomagamo le naravi, ampak varčujemo svoj denar.

Pretirano izčrpavanje naravnih virov lahko omejimo s premišljenim trajnostno naravnanim delovanjem, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnost prihodnjih rodov. Slovenija je na področju varstva okolja sprejela veliko programov, a se mnogi pomanjkljivo izvajajo.

 

Divja neočiščena odlagališča in očiščena območja
Divje odlagališče z nevarnimi odpadki
Divje odlagališče
Očiščeno

<NAZAJ
>NAPREJ120/241