Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Človek je z različnimi dejanji posegel v naravo. Povzročil je izginjanje ekosistemov, zmanjšanje biološke raznovrstnosti, poslabšal je kakovost zraka, tal in gozda in povzročil podnebne spremembe. Konec prejšnjega stoletja se je zanimanje za ohranitev in zaščito narave močno povečalo. Naravo želimo ohraniti za naslednje rodove, zato je z naravnimi viri treba upravljati preudarno. V Sloveniji obstajajo  vladne in nevladne organizacije, ki so dejavne pri varovanju narave.

Odpadki so izstopajoč okoljski problem. Nekateri odpadki vsebujejo nevarne snovi, ki predstavljajo nevarnost za okolje ter zdravje ljudi in živali. Odlagališča imajo negativen vpliv na podtalnico, prst in ozračje. Slovenija je z vstopom v EU sprejela ukrepe za ponovno uporabo odpadkov oz. recikliranje. Ločevanje odpadkov je zato zakonsko urejeno.

Prav je, da naravo in zdravje ljudi zaščitimo. Število zavarovanih območij v Sloveniji iz leta v leto narašča. Uvajanje čistejše tehnologije, čistilnih naprav; raba obnovljivih virov in recikliranje, so že pripomogli h kakovostnejšemu okolju. Poudarja se pomen naravne in kulturne dediščine. Toda za zdravo okolje so potrebna še dodatna dejanja. Lahko izbiramo zdelke iz naše okolice, spodbujajmo lokalno gospodarstvo, zmanjšajmo pretirano potrošnjo, reciklirajmo. Živimo smotrno in spoštujmo okolje, v katerem živimo.
Območja zavarovane narave

<NAZAJ
>NAPREJ122/241