Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Recikliranje

Odvrzi odpadke v škatle. Leva škatla so izdelki, ki jih lahko recikliramo, desna škatla pa izdelki, ki jih ne moremo.Oglej si fotografijo in razmisli, kdo se pri nas ukvarja z zbiranjem odpadne plastike? Pomagaj si s spletom.

Pobiranje odpadkov

Zavarovana območja

Zaradi načina življenja in dolgotrajnih posegov v naravo so nekatere rastlinske in živalske vrste resno ogrožene. S sprejetjem posebnih predpisov, smo ogrožena območja zavarovali. V Sloveniji imamo dve vrsti zavarovanih območij: širša zavarovana območja, kamor spada Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki, ter ožja zavarovana območja, kot so naravni rezervati in naravne znamenitosti.

Parki v Sloveniji
Regijski park Narodni park Krajinski park

<NAZAJ
>NAPREJ121/241