Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poselitev

Alpske pokrajine so redko poseljene, saj so zaradi reliefa in podnebja razmere za življenje in gospodarske dejavnosti slabe. Alpski grebeni predstavljajo prometno oviro, hladno in vetrovno podnebje pa omejuje pridelek na redkih ravnih površinah. Poselitev je omejena na dna kotlin in dolin, čeprav je večina ledeniških dolin neposeljena. Izjemi sta Trenta in Zgornjesavska dolina. Prevladujejo gručasta naselja. V  naseljih prevladuje staro prebivalstvo, saj se mladi izseljujejo v mesta. Večja mesta so nastala na stiku s predalpsko pokrajino. V alpskih pokrajinah je poselitev zgoščena v dolinah. Skoraj neposeljena so območja na večjih nadmorskih višinah. Zaradi lepe pokrajine je v alpskem  svetu mnogo počitniških hiš.

Alpska hiša Alpska hiša, preurejena v vikend

Alpska hiša je bila prvotno pokrita z leseno kritino - skodlami.

Triglavski narodni park

Spoznavati, doživljati, razumeti

Triglavski narodni park je edini park v Sloveniji s strogim naravovarstvenim režimom. Meri 880 km2. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m). Spada med najstarejše evropske parke, saj sega prvo varovanje v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park v dolini Triglavskih jezer.
Triglavski narodni park
Triglavski narodni park - piktogram

Kako bi ti zaščitil/a naravno in kulturno dediščino ter jo uskladil/a z bivanjem in delovanjem ljudi na tem območju?

Poleg skalnih vrhov in njihovih pobočij zajema park tudi trajno poseljeno območje. Zato se v njem stalno spopadajo interesi naravovarstvenikov, gozdarjev, turistov, graditeljev, turističnih delavcev in prebivalcev. Osrednje, neposeljeno območje parka spada v  strožji varovalni režim, širše območje pa ima blažji varovalni režim.

<NAZAJ
>NAPREJ146/241