Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podnebje

Prevladujoče podnebje Obsredozemskih pokrajin je sredozemsko, vendar zaradi severnejše lege z nekoliko nižjimi povprečnimi letnimi temperaturami in večjo količino padavin.

Za pravo sredozemsko podnebje je značilen izraziti zimski višek padavin, kar pa za Obsredozemske pokrajine ne velja. Zanimivo je, da največ padavin ni tik ob morju (glej spodnjo sliko), ampak zaradi vpliva reliefa 50 km stran od morja.

Ali znaš pojasniti, zakaj se v Obsredozemskih pokrajinah količina padavin povečuje z oddaljenostjo od morja?

Vpliv morja na temperaturo zraka je pomemben v hladnem delu leta. Morje še dolgo v jesen segreva zrak, kar vpliva na daljšo vegetacijsko dobo.
 
V Brkinih, kjer se močneje prepletajo vplivi sredozemskega in zmernocelinskega podnebja, se pozimi pogosto pojavlja žled.

Žled nastane, ko se dež, pri prehodu skozi spodnje, hladnejše plasti zraka, ohladi pod 0 °C, a ne zmrzne. Šele ob stiku s  podhlajenimi tlemi, drevjem, žicami in drugimi predmeti, dež zmrzne in se spremeni v težak ledeni oklep. Žled se najpogosteje pojavlja na nadmorskih višinah med 500 in 1000 m na jugozahodu Slovenije, kjer se prepletajo vplivi sredozemskega in zmernocelinskega podnebja.


Poleg žledu je za Obsredozemske pokrajine značilen tudi močan veter. Razmisli, kako se imenuje in kaj je zanj značilno?

<NAZAJ
>NAPREJ207/241