Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Primerjaj količino in razporeditev padavin v obeh krajih.

 

Murska Sobota:   Ljubljana:  
Najmanj padavin (mesec) februar Najmanj padavin (mesec) januar
Največ padavin (mesec) julij Največ padavin (mesec) junij
6.

Vpiši manjkajoče besede.

V Murski Soboti so {večje;manjše} temperaturne razlike med poletjem in zimo.

Zime so v Murski Soboti {hladnejše;toplejše} , Ljubljana ima {večjo;manjšo} količino

padavin, ki je največja {jeseni;spomladi} , v Murski Soboti pa {poleti;jeseni} .

7.

Izberi vrsto kamnin, ki prevladuje v obpanonskih pokrajinah.

8.

Izberi površje, ki prevladuje v Obpanonskih pokrajinah.

9.

Dopolni besedilo.

V Obpanonskih pokrajinah prevladuje {zmerno_celinsko;zmerno_sredozemsko} podnebje,

ki ima največ padavin {poleti;pozimi} in {velike;majhne} temperaturne razlike

med letnimi časi. Na Obpanonskih {ravninah;gričevjih} se pojavi temperaturni obrat.

10.

Izberi pravilno trditev, ki velja za Obpanonske pokrajine.

Prevladuje naravno rastlinstvo.

Drži. Ne drži.

Za gozdove je značilna drevesna vrsta hrast puhavec.

Drži. Ne drži.

Rečna mreža je gosta.

Drži. Ne drži.

Melioracije so priprava manj rodovitnih zemljišč za kmetijsko obdelovanje.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ232/241