Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PRAZGODOVINA

Prazgodovino delimo na dve veliki podobdobji, kameno dobo in dobo uporabe kovin.  V tem času so se povsod po svetu razvile različne kulture, ki so ustvarile številna umetniška dela. Poleg uporabnih predmetov so se ohranila tudi umetniška dela, med njimi so najpogostejše naturalistične upodobitve, sledijo pa jim podobe simbolov in piktogramov.

KAMENA DOBA
V paleolitiku so nastale prve kiparske stvaritve. Material, ki so ga uporabljali za izdelavo orodja in orožja, so začeli oblikovati v različne kiparske podobe. Poleg kamna so uporabljali še les, živalsko kost in glino.


Willendorfska Venera, 24000–22000 pr. n. št.

{RAZMISLI; Razmisli in na spletu poišči dva primera naturalističnih upodobitev Vener, ki so nastale v prazgodovini, in ju primerjaj z Willendorfsko Venero. Ali so si kipci oblikovno podobni? Oblikovno analizo izbranih del zapiši v zapiske.}

V kameno dobo uvrščamo tudi najstarejše slikarske stvaritve. Poslikave in plitki reliefi so krasili skalna zavetja, v katerih so živeli lovci-nabiralci. Jamske stene krasijo podobe živali, človeških figur, orodja in orožja ter topografskih kompozicij prvih človeških naselij.

O arhitekturi lahko govorimo šele, ko so se naši predniki ustalili. To je čas srednje kamene dobe (mezolitik). Na stalno naselitev so vplivale spremembe podnebja in geološke razmere, naselja so se zato razvijala predvsem ob večjih rekah tako v Evropi kot tudi na Bližnjem vzhodu.

Najstarejša ohranjena monumentalna arhitektura je tako imenovana megalitska arhitektura. Pojavi se po vsej Evropi, zanjo pa je značilna gradnja iz orjaških kamnitih klad ali blokov.

{POIMENUJ; Poimenuj arhitekturne elemente na slikah.}
<NAZAJ
>NAPREJ126/237