Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UMETNOST KOVINSKIH OBDOBIJ

Umetnost kovinskih obdobij delimo na bronasto in železno dobo. Sprva so z novim materialom izdelovali orodje in orožje, kmalu pa so nanje začeli vrezovati tudi različne ornamente. Večina prazgodovinskih kovinskih izdelkov so grobni pridatki, predmeti, ki so bili pokopani skupaj s pokojnikom za uporabo v posmrtnem življenju. 

{RAZIŠČI; Razišči, v katerem muzeju hranijo vaško situlo in poišči slikovni primer vsebine situle na odprti mreži. Sliko prilepi v zapiske in dopiši vsebinsko razlago upodobitev.}

UMETNOST STARIH KRALJESTEV

MEZOPOTAMSKA UMETNOST

Med rekama Evfrat in Tigris so se razvile prve mestne državice, začetek katerih uvrščamo v leto 3500 pred našim štetjem. Mezopotamska umetnost vključuje različne umetniške oblike, ki so jih izpopolnile številne raznovrstne kulture. Njihov vpliv je segal tudi prek državnih meja.
Zemljevid Mezopotamije,
prikaz širitve akadske
kulture, 2350–2200 pr. n. št.

Portret vladarja Gudee,
okoli leta 2120 pr. n. št.


Sargon in dostojanstvenik,
742–706 pr. n. št.

Med pomembnimi mezopotamskimi umetniškimi in kulturnimi središči so bila mesta Ur, Uruk, Lagaš in Babilon. Arhitektura je najbolj izražena v templjih in vladarskih palačah, ki so bile grajene iz opeke.
Zigurat, okoli leta
2500 pr. n. št.

Rekonstrukcija
Zigurata

Rekonstrukcija Sargonove
palače, Korsabad, Irak

KIPARSTVO

Mezopotamski umetniki so za kiparska dela uporabljali različne materiale, med njimi apnenec, alabaster in žgano glino. Najpogostejša motiva v  kiparstvu sta bila podoba molivcev in predstavitveni portret vladarja.

EGIPČANSKA UMETNOST

Ob reki Nil se je okoli leta 3100 pred našim štetjem, ob združitvi kraljestev Gornjega in Spodnjega Egipta, razvilo mogočno združeno egipčansko kraljestvo. Kultura je cvetela več kot 2.500 let, njen razvoj pa delimo na tri velika obdobja in več podobdobij. Umetnost se je v vsej zgodovini Egipta le malo spreminjala, najpomembnejši spomeniki pa so nastali v času stare, srednje in nove države.

<NAZAJ
>NAPREJ127/237