Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BAROČNA ARHITEKTURA

Zgodovinski dejavniki razvoja baročne umetnosti so se zrcalili tako v sakralni kot tudi profani arhitekturi. Kralji, knezi, opati, meščani in drugi so bili razsipni naročniki velikih in razkošnih cerkva, graščin in parkov. Vse druge likovne zvrsti so bile podrejene arhitekturi. Kiparji in slikarji so z  vsebinsko simboličnimi deli arhitekturo okrasili. Osnovni model baročne cerkvene arhitekture se je izoblikoval v Rimu in se pozneje uveljavil v vseh katoliških deželah (Nemčija, Avstrija, Španija, Slovenija …).

Dopolni besedilo:

zasnove cerkveno fasadi sredinska stebri volutami longitudinalen kapele

Cerkev Il Gesù je izhodišče baročne arhitekture in je ostala vodilo za vso gradnjo do konca 18. stoletja. Na dvonadstropni je poudarjena os. Razgibana je s , pilastri in . Tloris je (vzdolžen). Ima glavno ladjo, ki je enakomerno osvetljena z majhnimi okni. Levo in desno od glavne ladje so razvrščene , ki so povezane z ozkimi prehodi.
{PRIMERJAJ; Primerjaj srednjeveško in baročno arhitekturo. Kakšne so razlike v oblikovanju zunanjosti in notranjosti?}

<NAZAJ
>NAPREJ165/237