Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BAROČNO KIPARSTVO

Za baročno kiparstvo so značilne tako arhitekturna plastika kot tudi samostojne kiparske mojstrovine. Med zadnjimi prevladujejo portreti, mitološki motivi, vodnjaki in druga parkovna plastika ter sakralne kiparske upodobitve. Arhitekturna plastika ima v cerkvi pomembno krasilno vlogo. Značilne so raznobarvne marmorne obloge stavbnih členov (stebri, pilastri …). Notranjost dopolnjujejo monumentalni oltarji in prižnice, pogosti so tudi bogato okrašeni nagrobniki. Med motivi prevladujejo sakralne teme.

Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680) je najpomembnejši italijanski baročni kipar. V kiparskem oblikovanju je uveljavil nove standarde, ki so jih sprejeli in občudovali po vsej Evropi. Kot učenec v očetovi kiparski delavnici je preučeval helenistična dela. Uveljavil se je kot kipar in arhitekt. Delal je na cerkvi sv. Petra v Rimu, kot arhitekt je oblikoval še številne palače, med njimi palačo Barberini.

Na trgu Navona stoji Berninijev vodnjak štirih rek sveta. Gre za poosebitve vodovja, nad njimi pa se dviguje egipčanski obelisk. Figure so nadnaravne velikosti, umeščene v izklesano pokrajino z rastlinjem, značilnim za posamezno celino. Oblikovanje figur je razgibano in dinamično.
Giovanni Lorenzo Bernini, 1648–1651, Vodnjak štirih rek, Trg Navona, Rim, Italija

Baročni Rim so med drugim krasile številne fontane. Te so postale vizualne nosilke urbanega prostora. Povezale so naravni prostor z umetnim. Tipologija in vzorci baročne fontane so se uveljavili z Berninijevimi deli. Med najpomembnejšimi so Tritonov vodnjak na trgu Barberini v Rimu (1642–1643) in Vodnjak štirih rek na Trgu Navona (1648–1651). Tradicija okraševanja mesta, značilna za 18. stoletje, pa izvira iz oblike fontane, kot je vodnjak Fontana di Trevi (1732–1763).


Pietro Bracci in Filippo Della Valle, 1697–1751, Fontana di Trevi, Rim, Italija

{RAZMISLI; Ljubljana je bila središče baročne umetnosti na Kranjskem. Trge krasijo številni vodnjaki. Ali poznaš katerega izmed ljubljanskih baročnih vodnjakov?}

<NAZAJ
>NAPREJ166/237