Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BAROČNO SLIKARSTVO

V baročnem slikarstvu se jasneje kot v arhitekturi in kiparstvu kažejo razlike med katoliškimi deželami (Italija, Španija in Flamska, ki je del Belgije) in protestantskimi severnoevropskimi deželami. Opaznejše razlike med njimi lahko prepoznamo v slogovnih potezah, predvsem pa se razlikujejo glede na upodobljen motiv. Sakralna vsebina z novimi krščanskimi motivi, mitološke teme in reprezentativni portret so značilni za katoliške dežele, žanr, tihožitje in skupinski portret pa za protestantske.

{RAZMISLI; Natančno poglej spodnjo sliko in razmisli, kaj pomeni izraz iluzionizem.}


Andrea Pozzo, 1691–1694, Apoteoza sv. Ignacija Loyolskega, cerkev sv. Ignacija, Rim, Italija

BAROČNO SLIKARSTVO V ITALIJI

Dva različna pristopa baročnega slikarstva, ki sta se uveljavila pod vodstvom dveh najpomembnejših italijanskih mojstrov zgodnjega baroka, sta postala vodilo za vso nadaljnjo slikarsko likovno produkcijo 17. in prve polovice 18. stoletja. Annibale Caracci je zagovarjal klasicistične oblikovne prvine, Michelangelo Merisi da Caravaggio pa realistične.

Annibale Caracci (1560–1609) se je v kompozicijah zgledoval po Michelangelu. Navdihovala so ga klasična antična dela. Za njegove slike je značilen čuten in evokativen slog (klasicistične oblikovne prvine).

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) je že kot mlad umetnik slikal zunaj »akademskih« pravil in na svojih umetninah združeval naturalistične upodobitve z moralno vsebino. Zanj je značilna revolucionarna raba svetlobe, s katero je dosegel izredne vizualne učinke (realistične oblikovne prvine).

{OGLEJ; Oglej si video in razmisli o razlikah med renesančnim in baročnim slikarstvom. Kaj si ugotovil?}

<NAZAJ
>NAPREJ167/237