Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sonce je osnovni vir energije, ki prihaja na Zemljo kot sončna svetloba. Sončna energija omogoča preživetje žive narave in ohranja pomembne naravne procese. Na Zemlji se veliko sončne energije pretvarja v druge oblike energij.
S fotosintezo se veliko sončne energije veže v rastline, ki izdelujejo organsko hrano za vse organizme. 

Z izumrtjem posameznih organizmov se nakopičena energija lahko porabi kot biomasa ali kot fosilno gorivo. Največ biomase predstavlja les, uporabljamo pa tudi koruzo, sončnična semena, oljno repico, sladkorni trs itd. Les Koruza
 Oljna repica

 

Med fosilna goriva štejemo nafto, zemeljski plin in premog. 
Rafinerija nafte
Zemeljski plin
Premog

Sončno energijo lahko izkoriščamo neposredno s sončnimi celicami, kolektorji ali velikimi okni na stavbah.

S sončnimi celicami lahko sončno energijo neposredno pretvarjamo v električno energijo, s kolektorji pa v toploto vode.


 Sončne celice
 Kolektorji

Sončna energija se pretvarja tudi v energijo tekoče vode in vetra. Tako lahko posredno pretvarjamo sončno energijo v električno energijo.

 Hidroelektrarna Vetrna elektrarna

Za pridobivanje toplote in elektrike imamo tudi jedrske in geotermalne elektrarne. Jedrska elektrarna
Geotermalna elektrarna

Jedrska in geotermalna energija pa nista odvisni od Sonca, saj smo jih pridobili že ob nastanku Zemlje.

<NAZAJ
>NAPREJ55/250