Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Dejavnike okolja delimo na nežive dejavnike in žive dejavnike.

Neživi dejavniki so: zemeljska privlačnost, svetloba, temperatura, zračni tlak, voda v vseh oblikah, veter, vulkani, potresi.

Živi dejavniki so vsa živa bitja: živali, rastline, glive, protisti, bakterije in človek.

Vsi dejavniki okolja niso enako pomembni za vse vrste.

Dejavniki okolja v daljših časovnih obdobjih spreminjajo okolje in s tem spreminjajo razmere za življenje. Nekateri neživi dejavniki (potres, vulkanski izbruh) lahko spremenijo okolje tako močno, da pride do izumrtja številnih vrst ali na ožjem območju ali celo na celotnem planetu.

 

Že na tako malem območju, kot je naša država, so bivalne razmere toliko različne, da se močno razlikujejo tradicionalni tipi gradnje hiš.
Ali veš, za katero slovensko pokrajino je značilna katera hiša?
Razmisli, zakaj so take.

<NAZAJ
>NAPREJ196/250