Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.
Uporabi: ledu, padavin, rek in valov.

Voda vpliva na okolje na različne načine.
Voda v obliki padavin spira prst in preperele kamnine ali raztaplja kamnine, topne v vodi (apnenec).
Voda v obliki rek v površje vreže struge v obliki sotesk, kanjonov, dolin. V svojem zgornjem toku, kjer teče po strmih pobočjih, odnaša material, v spodnjem toku, kjer teče po ravninah, ga pa odlaga.
Voda v obliki valov oblikuje obale.
Voda v obliki ledu oblikuje površje predvsem na območjih visokih gora, nad snežno mejo, ki je v Sloveniji na višini $2\,700\,\rm{m}$.
11.

Kako imenujemo plošče, iz katerih sestoji zemeljska skorja? Vstavi manjkajočo besedo.

Plošče, iz katerih sestoji zemeljska skorja, imenujemo litosferske plošče. 
12.

Katere trditve veljajo za slovenske tipe hiš?
V okvirčke vpiši ustrezne črke (za trditev, ki velja za alpsko hišo, vpiši A, za trditev, ki velja za kraško hišo, K in za trditev, ki velja za panonsko hišo, P).

Osnovna gradbena materiala sta kamen in les. A
Osnovna gradbena materiala sta glina in slama. P
Osnovni gradbeni material je kamen. K
Hiše so običajno grajene tesno skupaj. K
Hiše imajo zelo strme strehe. A
Hiše imajo položne strehe s kratkimi napušči. K
13.

Oglej si letalski posnetek, ki prikazuje pokrajino v Prekmurju. Kateri dejavnik je najpomembneje vplival na spremembo okolja?

<NAZAJ
>NAPREJ199/250