Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vpliv rastlin na sestavo ozračja

Poleg tega, da so rastline najpomembnejši živi dejavnik pri razvoju prsti, zelo pomembno vplivajo tudi na sestavo ozračja. V geološki preteklosti, pred približno 500 milijoni let, ko še ni bilo kopenskih rastlin, je bila sestava ozračja drugačna. Rastline iz zraka privzemajo ogljikov dioksid in ga uporabijo v procesu fotosinteze, ob tem pa v ozračje sproščajo kisik, ki ga uporablja tudi večina drugih živih bitij. S tem, ko rastline nižajo delež ogljikovega dioksida in višajo delež kisika, vplivajo na sestavo ozračja. Namreč, višji kot je delež ogljikovega dioksida v zraku, bolj se zrak segreva.

Merjenje temperature v gozdu in na njivi

Izberi dve merilni območji, na katerih boš izvajal meritve temperature zraka. Eno merilno mesto naj bo v gozdu, drugo na njivi. Zaželeno je, da sta merilni mesti razmeroma blizu, med seboj oddaljeni nekaj sto metrov ali manj, da se med tem, ko izvajaš meritev, vreme ne bi preveč spremenilo. Ob izvajanju meritev je najbolje, da temperaturo meriš $1,5$ metra nad tlemi. Termometer pritrdi na vrvico, dolgo od $15$ do $20$ centimetrov, in jo drži tako, da se s prsti ne dotikaš termometra, s čimer preprečiš, da bi s temperaturo svojih rok vplival na izmerjeno temperaturo. Temperaturo merimo toliko časa, da se spreminjanje temperature ustavi (npr. dve minuti). Temperaturo meriš v sončnem in toplem dnevu. Najbolje je, da meritev izvajaš trikrat dnevno: zjutraj (okoli $6.$ ure), opoldne (okoli $12.$ ure) in zvečer (okoli $21.$ ure). Izmerjene meritve primerjaj in nariši graf, ki ponazarja višino temperature v odvisnosti od časa meritve.

<NAZAJ
>NAPREJ228/250