Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Komunalne odpadke zbiramo v zabojnikih, ki so ločeni glede na vrsto odpadka, zato moramo ustrezen odpadek odvreči v ustrezen zabojnik. Šele ko odpadke odvržemo v ustrezen zabojnik, so na poti do zbirnih centrov za sortiranje in predelavo odpadkov ali do odlagališč odpadkov. S tem bodo odpadki ustrezno predelani ali ustrezno skladiščeni, kar pa seveda ne pomeni, da jih uničijo ali da izginejo. Tudi na ustrezno zavarovanem odlagališču odpadkov so odpadki potencialna nevarnost za okolje, vendar so izvedeni vsi ukrepi, da do onesnaževanja okolja ne bi prišlo.

Zato je bistveno, da:
1. čim bolj zmanjšamo količino odpadkov,
2. čim več odpadkov predelamo in nato ponovno uporabimo.

Ločeno zbiramo:
- papir,
- steklo,
- embalažo in pločevinke ter
- biološko razgradljive odpadke.

Odlagališča odpadkov

Odpadke, ki jih ne moremo ponovno uporabiti, odlagamo na posebej urejenih odlagališčih odpadkov. Odlagališče mora biti blizu ceste, ki ne ovira transporta odpadkov in je dovolj daleč od naselij, da vonj ne moti bližnjih stanovalcev. Odpadke nato prekrijejo z neprepustno ponjavo in prekrijejo z zemljo. Vsi odpadki, ki jih je možno predelati ali so okolju škodljivi, morajo na posebna odlagališča oziroma v zbirne centre.


Letalski posnetek urejenega odlagališča odpadkov

Razmisli, kakšne bi bile posledice za okolje, če bi bila odlagališča odpadkov v bližini črpališča podtalnice ali v bližini travnika, kjer se pase živina.

<NAZAJ
>NAPREJ243/250