Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Glede na izvor odpadkov sta največji skupini odpadkov: komunalni odpadki in industrijski odpadki.

Glede na postopek obdelave odpadkov ločimo tri vrste odpadkov:
- odpadke, ki jih lahko predelamo in ponovno uporabimo,
- odpadke, ki jih ne moremo več ponovno uporabiti in jih moramo ustrezno deponirati na odlagališčih odpadkov,
- odpadke, ki jih sežgemo v posebnih sežigalnicah.

Manjši delež odpadkov predstavljajo nevarni odpadki, a jih moramo zaradi njihove nevarnosti za okolje zbirati in odpeljati na zbirališča za nevarne odpadke.

Del odpadkov lahko po zbiranju predelamo in ponovno uporabimo.

Postopek predelave odpadkov imenujemo recikliranje.

Ločeno zbiramo papir, steklo, embalažo in pločevinke ter biološko razgradljive odpadke.

V Sloveniji letno proizvedemo več kot 6 milijonov ton odpadkov, od česar je skoraj 5,5 milijona ton industrijskih odpadkov, nekaj manj kot milijon ton komunalnih odpadkov in približno 100.000 ton nevarnih odpadkov.

Koliko odpadkov deponirajo na odlagališčih, sežgejo in koliko reciklirajo v Evropski uniji in koliko v Sloveniji?

V spodnji preglednici si oglej, kolikšen delež posamezne vrste odpadkov so deponirali na odlagališčih, kolikšen delež so jih sežgali in kolikšen delež so jih reciklirali v letu 2006 (v %).

<NAZAJ
>NAPREJ246/250