Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Predelava in ponovna uporaba predelanih odpadkov

Proces predelave odpadkov imenujemo recikliranje. Osnovna namena recikliranja sta predvsem zmanjšanje uporabe svežih surovin in preprečevanje onesnaženja okolja. V nekaterih primerih je predelava odpadkov zaradi večje porabe energije celo dražja od proizvodnje iz svežih surovin, vendar jo uporabljamo zaradi manjšega vpliva na okolja. 
Mednarodni znak za recikliranje. Odpadek s tem znakom, ki ga odvržemo v ustrezen zabojnik, bo predelan v nov izdelek.


Predelovalnica papirja

Recikliranje je tudi drag proces, saj je odpadke treba sortirati ročno. Še posebej sta zahtevna sortiranje in predelava plastike, saj poznamo veliko vrst plastik s povsem različnimi lastnostmi.

Na spletnih straneh poišči, kje v Sloveniji so zbirni centri za sortiranje odpadkov in kje so centri za zbiranje posebnih odpadkov.

Ugotovi, kje v bližini tvojega doma je najbližji center za zbiranje posebnih odpadkov.

<NAZAJ
>NAPREJ245/250