Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Nevarni odpadki

Nekateri odpadki so še posebej nevarni za okolje in zdravje ljudi. Med nevarne odpadke uvrščamo zdravila, barve in lake, čistila, baterije, maziva in 'nejedilna' olja (motorna olja, strojna olja). Te odpadke moramo odpeljati na posebna zbirna mesta.
 

Kako prepoznamo nevarne odpadke glede na embalažo?

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki so še posebej nevarni za okolje, saj lahko tudi v majhnih količinah povzročijo onesnaženje tal, vode, zraka ali so nevarni živim bitjem.

Še posebej bodi pozoren, če na embalaži opaziš eno od sličic, ki so v spodnjem albumu slik.

Kateri od navedenih odpadkov so okolju nevarni?
Označi štiri odgovore.

Radioaktivni odpadki

Prav posebna vrsta odpadkov so radioaktivni odpadki. Čeprav radioaktivne odpadke omenjajo predvsem v zvezi z nesrečami v jedrskih elektrarnah (kot npr. leta 1986 v Černobilu ali leta 2010 v Fukušimi), nastanejo v jedrskih elektrarnah tudi pri normalnem delovanju, pa tudi pri nekaterih procesih v industriji in medicini.
Slednji so veliko manj nevarni od tistih v jedrskih elektrarnah. Jedrskih odpadkov ne moremo reciklirati. Ker jedrski odpadki oddajajo škodljivo sevanje več deset ali celo tisoč let, je treba z njimi ravnati še posebej preudarno in jih deponirati v posebnih skladiščih, ki so protipotresno zgrajena ter zavarovana pred požari in poplavami.

<NAZAJ
>NAPREJ244/250