Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Kako pravilno ravnamo z odpadki, ki so okolju in/ali zdravju škodljivi?

2.

Pri predelavi nekaterih odpadkov prihranimo energijo, lahko pa tudi zmanjšamo onesnaženje zraka. Oglej si spodnjo preglednico in dopolni manjkajoče besede.
 
Material Prihranek
energije
Zmanjšanje
onesnaženja zraka
Aluminij $95\,\rm{\%}$ $95\,\rm{\%}$
Karton $24\,\rm{\%}$ $-$
Steklo $5-30\,\rm{\%}$ $20\,\rm{\%}$
Papir $40\,\rm{\%}$ $73\,\rm{\%}$
Plastika $70\,\rm{\%}$ $-$
Kovina $60\,\rm{\%}$ $-$

Pri kateri surovini prihranimo največ energije?
Pri aluminiju .
3.

Na grafu je prikazana količina odpadkov, ki jih v Sloveniji proizvedemo. Podatki so za leto $2006$. Oglej si graf in ugotovi, katerih odpadkov v Sloveniji proizvedemo največ.

Količine odpadkov v letu $2006$ (v $1.000\,\rm{t}$)

<NAZAJ
>NAPREJ247/250