Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

SNOVI imajo različne lastnosti: tališče, vrelišče, topnost v vodi, prevodnost, magnetne lastnosti, barvo itd.

Različne lastnosti nam omogočajo, da jih med seboj ločimo. Ločimo jih na podlagi razlik v lastnostih.

Snovi okoli nas so zmesi najrazličnejših snovi. Iz teh zmesi lahko te snovi pridobimo.

Iz zraka lahko dobimo: kisik, dušik, ogljikov dioksid in žlahtne pline (helij, neon, argon, kripton, ksenon).

Iz vode lahko ločimo raztopljene snovi. Iz morske vode lahko tako pridobimo sol (natrijev klorid) in magnezijev bromid.

Iz vode lahko s kemijsko reakcijo pridobimo oba elementa, ki vodo gradita, to sta vodik in kisik.

S kemijsko reakcijo lahko iz raztopljenih snovi v vodi pridobimo še druge snovi, kot so klor, natrijev hidroksid, varikina in druge.

Iz kamnin (mineralov in rud) lahko dobimo kovine, nekovine in številne spojine. 

Iz nafte pridobivamo goriva (bencin, dizel itd.) maziva in olja, kemikalije za pridobivanje novih snovi (detergenti, kozmetika, zdravila, barvila, umetne mase, gradbeni material itd.).

Katera trditev je pravilna?

Iz katere snovi lahko dobimo steklo?

Pravilno ali napačno

Ali drži, da bi zmes soli in mivke lahko ločili z raztapljanjem v vodi in s filtriranjem?

Drži. Ne drži.

Ali drži, da bi zmes sladkorja in soli lahko ločili z raztapljanjem v vodi in s filtriranjem?

Drži. Ne drži.

Izberi pravilne trditve

Katere elemente lahko dobimo iz vode?

<NAZAJ
>NAPREJ13/250