Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi trditve in ustrezno označi.

Rastline črpajo hrano za rast s koreninami iz tal.

Drži. Ne drži.

Rastline si hrano za rast pridelajo v zelenih delih rastline.

Drži. Ne drži.

Za fotosintezo so potrebni voda, ogljikov dioksid in sončna svetloba.

Drži. Ne drži.

Fotosinteza poteka podnevi in ponoči.

Drži. Ne drži.

Klorofil je zeleno barvilo v rastlinah.

Drži. Ne drži.

Rastline so potrošniki, živali pa proizvajalci hrane.

Drži. Ne drži.

Življenje na Zemlji je odvisno od zelenih rastlin.

Drži. Ne drži.

Rastline v procesu fotosinteze proizvedejo veliko več kisika, kot ga potrebujejo za dihanje.

Drži. Ne drži.
2.

Preriši marjetico v zvezek. Nato s puščicami prikaži in opiši, od kod cvetlica dobi hrano.

3.

Kje dobijo energijo? Poveži pare.

Število poskusov:
<NAZAJ
>NAPREJ159/291