Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

V Angloameriki je leta 2013 živelo približno 350 milijonov prebivalcev (ZDA 315 milijonov in Kanada 35 milijonov). Njihova sestava je narodnostno in kulturno zelo pestra. Na celino so se namreč od prihoda Evropejcev ob koncu 15. stoletja prostovoljno ali prisilno {priseljevali;Kako številčno močno je bilo priseljevanje v Severno Ameriko lahko vidimo v spremembi števila prebivalcev, saj je ob koncu 18. stoletja tukaj živelo približno 6 milijonov prebivalcev, dvesto let kasneje pa približno 350 milijonov. Priseljevanje je bilo močno zaradi več razlogov, predvsem pa je bilo dovolj možnosti za delo, zaposlitev in zaslužek. Celina je imela naravne vire, prostor, kapital, bila je blizu Evrope in imela podobno podnebje. Od državljanske vojne (1862-1865) so bili Severni Ameriki prihranjeni največji vojni spopadi. 2. svetovna vojna je ozemeljsko prizadela samo tihomorska ozemlja ZDA. ZDA in Kanada tudi dobro razvijata in ščitita domače gospodarstvo. }. Staroselsko indijansko prebivalstvo je bilo skoraj povsem iztrebljeno. Poselitev celine je neenakomerna, povprečna gostota poselitve je 18 prebivalcev na km2; med posameznimi deli celine so velike razlike. Zaradi neugodnih podnebnih in reliefnih razmer sta redko poseljena večji del Kanade, polotok Aljaska in gorati zahod ZDA. Gosteje naseljena so območja prvotne evropske kolonizacije na severovzhodu ZDA in jugovzhodu Kanade (obale Atlantika, območje Velikih jezer in Reke Svetega Lovrenca), Kalifornija in obale Mehiškega zaliva.

Primerjaj poprečno gostoto poselitve Severne Amerike in Evropske unije. Za EU podatke o številu prebivalcev in površini poišči v svetovnem spletu.

Gostota poselitve Severne Amerike za leto 2010

Razmisli, zakaj je najgosteje poseljeno ravno območje prvotne kolonizacije na vzhodu celine.

<NAZAJ
>NAPREJ98/177