Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Polarna območja so prostor okrog severnega in južnega tečaja. Severna Arktika obsega približno 10 milijonov km2 in južna Antarktika približno 14 milijonov km2.

 Antarktika  Arktika

Čeprav sta Arktika in Antarktika najbolj oddaljeni druga od druge, imata veliko skupnih značilnosti. Glavna skupna značilnost, ki ključno vpliva na življenjske razmere, je geografska lega:

  • lega v mrzlem toplotnem pasu (polarno podnebje);
  • vpliv menjave polarnega dneva in polarne noči;
  • prevladujoči element v teh pokrajinah je voda; v vseh treh agregatnih stanjih. Plavajoči led na morju je lahko debel od milimetra do nekaj metrov, celinski led pa je veliko debelejši. Najdebelejši led je na Grenlandiji in Antarktiki, kjer njegova debelina ponekod preseže 3000 m, kar je več kot Triglav.

Ključni razloček med enim in drugim območjem je, da je Antarktika celina. Severni pol je sredi oceana in je Arktika večinoma območje na morju plavajočega ledu, medtem ko je južni pol sredi celine, pokrite z debelim ledenim pokrovom. Zaradi vsega naštetega je na teh območjih poselitev izjemno redka ali pa je sploh ni.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Na spodnji prvi sliki je prikazana primerjava velikosti celin Antarktike in Evrope .
Veliko večja je Antarktika , ki je vse leto, razen drobcenih kopnih izjem, pokrita z debelo plastjo ledu .
<NAZAJ
>NAPREJ150/177