Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Danes bolj kot kdajkoli pred tem lahko govorimo o svetu kot celoti. Razlike med posameznimi deli sveta so velike, a so se z razvojem prometa in komunikacij zmanjšale, zaradi svetovnega spleta pa se je močno spremenil način življenja večine svetovnega prebivalstva.  

Zaradi hitrega širjenja informacijske tehnologije sodobno družbo imenujemo informacijska. Za tesno povezan in soodvisen svet pa pravimo, da je {globaliziran oz. planetariziran oz. mondializiran;Izraz globalizacija se je uveljavil pred približno 35 leti in predstavlja povezovanje celin, držav, podjetij in posameznikov na svetovni ravni. Z razvojem prometa, trgovine in komunikacij je namreč postal svet tesneje povezan, lažje in hitreje dostopen, z razvojem svetovne trgovine pa so postali za nakup dostopni pridelki in izdelki z vseh koncev sveta. V Sloveniji uporabljamo tudi izraz planetarizacija, saj globe pomeni svet, planet, globus ali kroglo. Romanske dežele uporabljajo izraz mondializacija , saj mond, mondo, mundo pomeni svet}. Pretok in objava informacij sta danes v svetu izjemno hitra. Z vidika gospodarstva so z uporabo novih prometnih in komunikacijskih tehnologij največ pridobile najbolj razvite države, največja svetovna podjetja pa so postala pravi planetni velikani, saj so lahko ustvarila več tesno povezanih podružnic, ki kupujejo in prodajajo po vsem svetu. Kupujejo tam, kjer je najcenejše in prodajajo tam, kjer največ zaslužijo. Nastala so nova podjetja, katerih delovanje temelji na spletni prodaji izdelkov in storitev (Amazon, Google, Skype, Yahoo) po vsem svetu. Sodobni mediji, {mobilna telefonija;Leta 1981 je v Skandinaviji začelo delovati prvo omrežje mobilne telefonije na svetu. Od takrat se je uporaba mobilnih telefonov stalno povečevala. Leta 2014 je število mobilnih telefonskih naročnikov že doseglo število prebivalcev na Zemlji.} in svetovni splet z družabnimi omrežji so spremenili način komuniciranja za velik del svetovnega prebivalstva.

Število naročnikov mobilne telefonije v svetu na 100 prebivalcev.

Razvoj, napredek in povezanost sodobnega sveta nosijo s seboj tudi negativne posledice. V neizprosnem boju za dobiček se  kršijoa človekove pravice, nastajajo svetovna krizna žarišča, vse več je človeških žrtev in beguncev, onesnažuje se okolje, prekomerno se v kmetijstvu uporablja kemična sredstva, v prehrani se uporablja gensko spremenjene organizme, izkorišča se poceni delovna sila v manj razvitih državah. Vedno bolj se povečujejo razlike med bogatimi in revnimi.

V objektive fotoaparatov so ujeti nekateri svetovni problemi. Kateri so po tvojem mnenju razlogi za prikazano na fotografijah?

<NAZAJ
>NAPREJ168/177